Потребан материјал:
– различити предмети које су деца понела на излет (флашице, марамице, амбалажа).
Број деце у групи до 7.

Активност 1.
Децу довести до простора са рециклажним кофама. Реците им да иду око кофа. Деца треба да обиђу све кофе. Треба их упутити да посматрају шта се налази у свакој од кофа, да међусобно разговарају и коментаришу.
Активност 2.
Кад заврше обилазак, поставите им питање: – Шта је у кофама? Највероватније ће рећи „ђубре, отпад“.
– Да ли се у свим кофама налази отпад? Навести децу да уоче да су само четири реда кофа испуњена отпадом. Објаснити да су кофе почеле да се пуне пре четири године и да се у кофама налази отпад стар 4, 3, 2 године и овогодишњи отпад.
Наставите даљи разговор са децом постављањем једноставних питања. Питања започните реченицом: – Ко ће да каже, ко зна, ко је чуо?
Ово су могућа питања:
⦁ Шта је отпад?
⦁ Како настаје отпад?
⦁ Чега има у отпаду?
⦁ Да ли су сви отпаци (оно што бацамо) исти?
⦁ Какав је отпад у кофама? Да ли је у свакој кофи исти отпад?
⦁ У којој кофи има највише отпада?
Указати деци да се количина пластичног отпада не мења временом, да се количина папира временом помало смањује, а да се количина биљног отпада у кофама смањује из године у годину.
Поставите им питање зашто је то тако? Објасните да у природи постоји процес труљења органских материја.
Поставите им и ова питања:
⦁ Има ли отпада у кући?
⦁ Какав отпад настаје у кући?
⦁ Да ли правите отпад кад идете на излет?
Пустите их да слободно износе своје мишљење и дају своје одговоре. Нека свако дете узме учешће. Ако је неко дете ћутљиво и пасивно, покушајте да га укључите у разговор.
Активност 3.
Питајте децу да ли код себе имају нешто што може да постане отпад. Када покажу марамицу, омот бомбоне, флашицу од сока или воде, реците им да тај отпад ставе у одговарајућу кофу.
Упутите их на рециклажну таблу и прочитајте време распада сваког отпатка који су донели на излет са собом.
Питајте их шта можемо да урадимо са отпадом. Упутите их на то да се отпад рециклира, али прво морају да се одвoje различите врсте отпада.
Евентуално, може се понети неки од предмета који је направљен од рециклираног материјала и тако показати да се различити материјали могу поново употребити.
Активност 4.
Следећу активност почните питањем: – Да ли у природи постоји отпад који не праве људи? Уколико деца не могу да се сете, подсетите их на опало лишће, гранчице, плодове, семена, суве биљке, угинуле животиње.
Дајте задатак деци да истраже по ботаничкој башти и пронађу природан отпад и кад га донесу нека објасне шта су донели. Дајте им задатак да пронађу кофу у коју би бацили одговарајући отпад. Упутите их на то и да сав природни отпад није исти и да се он такође налази у различитим кофама.
Питајте их где нестаје опало лишће у шуми. Објасните им да оно трули и тако се минералне соли поново враћају у земљиште и биљке могу да их користе како би производиле храну.
Активност 5.
Деца могу глумом да покажу како отпад делује на живи свет. Дајте им могућност да глуме биљку коју је прекрио отпад, животињу којој је улаз у јазбину затрпану отпадом, птицу за чије се гнездо закачила папирна кеса и др.