Cilj radionice je da se prikaže na koji se način različiti materijali razgrađuju u prirodi tokom vremena. U šest kofa nalaze se: trava, papir, lišće i granje, PET ambalaža, aluminijumske limenke i plastične kese. Ove kofe su poređane u četiri reda, od kojih svaki predstavlja jednu godinu, tako da je moguće pratiti šta se dešava sa ovim materijalima u ovom vremenskom periodu. Na taj način deca i učenici očigledno mogu videti proces rastvaranja određenih materijala, kao i da je vreme raspada nekih od njih jako dugo. Takođe, učenici će saznati kako se pravi kompost koji se dalje može koristiti kao đubrivo. Pored podizanja svesti o kompostiranju i ekosistemu zemljišta radionica pokazuje na koji način treba postupati sa različitim materijalima s obzirom na period dekompozicije, načinima prevencije nastanka otpada i sl.