• Reciklažne kofe i eksperiment kompostiranja
  • Apotekarska bašta
  • Mini bašta
  • Staze osećaja

Cilj radionice je da se prikaže na koji se način različiti materijali razgrađuju u prirodi tokom vremena. Šta se dešava sa različitim materijalima (slama, novine, lišće, plastika, metali i staklo) u periodu od četiri godine? Takođe, učenici će saznati kako se pravi kompost koji se dalje može koristiti kao đubrivo. Pored podizanja svesti o kompostiranju i ekosistemu zemljišta radionica pokazuje na koji način treba postupati sa različitim materijalima s obzirom na period dekompozicije, načinima prevencije nastanka otpada i sl.

Čovek od najranijih dana biljke koriste ne samo kao hranu već i za lečenje bolesti. Neverovatno je koliko biljaka možemo naći u prirodi koje imaju lekovita svojstva i umirujuće dejstvo na ljudsko telo. Razumevanjem ovih osobina biljaka, učenici će imati više poštovanja prema prirodi i doživljavati prirodu na potpuno nov i fascinantan način. U bašti lekovitih biljaka, koja je slična farmaceutskoj bašti u ŠBC Hanover, učenici će se bolje upoznavati sa svojim telom / organima uz pomoć tela u obliku mozaika ali i biljkama koje imaju lekovito dejstvo na ljudsko telo a koje možemo naći u našem okruženju. Oko mozaika su saksije u kojima se nalaze lekovite biljke, grupisane po lekovitim svojstvima za ljudsko telo. Dok uče više o biljkama I njihovim lekovitim svojstvima, učenici će stavljaju saksije sa lekovitim biljkama na odgovarajuće organa ili delova tela mozaika. Na kraju radionice biće vidljivo da je veći deo mozaika tela prekriven lekovitim biljem tj. da se gotovo za svaki deo tela mogu naći lekovite biljke. Apotekarska bašta je jedan od objekata koji će se u okviru projekta tokom 2017. godine u nekom obliku preneti u Botaničku baštu Kragujevac.

10 mini bašti ilustruju procese kolonizacije biljaka i važnost kvaliteta zemljišta i lokacije bašte za rast biljaka. Učenici upoređuju bašte i ispituju zemljište i eksterne uslove koji utiču na rast biljaka. Učenici će upoređivati bašte tokom vremena, ispitivati zemljište i spoljne uslove koji utiču na rast biljaka i to 1) Razvoj vegetacije na zemljištu različitog sastava ali na istim dubinama; 2) Razvoj vegetacije na istom zemljištu ali različitim lokacijama i 3) Razvoj vegetacije bez uticaja čoveka tj. bašte koje su prepuštene same sebi. Korišćenjem interneta i foto dokumentacije različitih mini bašti oni će moći da se upoznaju ne samo sa trenutnim stanjem bašti već i njihovim razvojem tokom vremena. Na ovaj način učenici neće morati da budu prisutni na licu mesta da bi videli promene u mini baštama.

Ova radionica je posebno dizajniran za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovnih škola, putem koje mogu da uče o prirodi koristeći sva svoja čula. Za ovakvu percepciju prirode, koriste se igre a posebno one koje je razvio Joseph Cornell, jedan od najpoznatijih promotera obrazovanja u prirodi. Staza osećaja se sastoji od šest različitih materijala i ukupne je dužine šest metara, fiksnih kutija za razvijanje čula dodira sa šest pregrada za različite materijale i audio memorijske igre koje dopunjuju čitav doživljaj.