Активност 1.
Радионицу започети:
Довести децу до дела са постављеним објектима (по три коцке оивичене бетонском ивицом).
Радионицу започети:
Сада ћемо посматрати три сличне, али и по нечему различите баште. – Шта расте у баштама? (Биљке.) Шта је биљкама потребно за раст? (Сунце, вода, ваздух.)
Са децом идите прво до баште која се налази у шуми (у хладу). Рећи: – Ово је прва башта! Питати их да вам опишу положај баште (Одговори: у шуми, у хладу и сл.). Питајте: – Да ли има неких биљака које ту расту? Хајде да их погледамо. Нека деца покажу неке биљке. Могу да их додирну.
Децу повести до друге, па до треће баште и поновити иста питања и активности.
Када обиђете све три баште, питајте их да ли примећују неку разлику у њиховом међусобном положају. Можда дођете до одговора да је једна на ивици шуме, друга на “ливади“, а једна између ове две.
Нека деца посматрају баште и одговоре на питања. – Која башта има највише сунца? Шта мисле која је башта најтоплија? Повежите температуру и количину сунчеве светлости (башта која је цео дан на сунцу је најтоплија, а она која је цео дан у хладу је најхладнија).
Активност 2.
Деца могу да дођу сама до закључка о различитој количини светлости и различитој температури у баштама глумећи биљку. Биљку могу да глуме стојећи раширених руку и лицем окренути ка сунцу.
Реците им: – Сада сте биљка 2 минута. Одређеним звуком (пљесак рукама, узвик и сл.) означите им почетак и крај глуме. Прво глуме биљку у осунчаној башти. Говорите им да раширених руку и лицем окренута према сунцу, упијају сунчеву светлост, осете топлоту и струјање ваздуха. Затим нека иду до баште у шуми и нека ту глуме биљке два минута. После глуме, питајте децу:
– Има ли разлике између сунчане баште и баште у хладу? Да су биљка, у којој би башти радије расли? Зашто? Могу ли биљке да се склоне са сунца када је оно јако?
Активност 3.
Заједно са децом одаберите једну биљку у осунчаној башти. Реците деци да добро запамте како она изгледа. Дајте им задатак да исту биљку потраже у другој и трећој сеновитој башти.
Зашто исту биљку не могу да пронађу у сеновитој башти? Дајте једноставно објашњење да су свакој биљци потребни одређени услови за живот. Оне биљке које траже много светлости расту у осунчаној башти. Оне биљке којима смета јака светлост, расту у сенци дрвећа. Постоје биљке којима понекад треба пуно, а понекад мало светлости и оне расту у башти која је у средини (пре подне на светлости, а поподне у хладу).

МИНИ БАШТЕ (деца од 9 до 15 година и одрасли) – за сајт
Потребан материјал:
⦁ дигитални термометра за мерење температуре земљишта и лукс метар за мерење количине светлости;
⦁ радни лист за бележење очитаних вредности;
⦁ мали ботанички атлас.
Активност 1.
Децу поделите у три групе. Свака група треба да проучава услове живота у једној башти. Мере температуру и количину светлости. Добијене вредности записују у табелу. Након завршеног мерења у једној башти, групе се ротирају и наставе мерење у следећој башти. Свака група треба да изврши мерење у све три баште.
Башта која је осунчана читав дан Башта која је на средини Башта уз ивицу шуме
Температура
Количина светлости

Кад попуне табелу, свака група засебно упоређују добијене резултате у све три баште. Усмерити пажњу деце на повезаност температуре земљишта, количине светлости и положаја сваке баште. Деца унутар своје групе разговарају о добијеним резултатима и група доноси закључак о условима живота у свакој башти. Све групе, једна за другом, изнесе своје закључке и разговарају међусобно о њима.
Активност 2.
Деца се распоређују у 3 групе, уз сваку башту по једна група. Свака група добија „мали ботанички атлас“ и има задатак да посматра биљке у „својој“ башти. У „малом ботаничкиом атласу“ треба да пронађу две до три биљке из своје баште, или да пронађу у башти биљке које познају од раније.
Након обављеног задатка препознавања и одабира биљака, групе се ротирају, тако да свака група обиђе све три баште.
Следећи задатак групе је да одабране биљке из „своје“ баште потраже у осталим баштама. Када заврше са обиласцима башта, деца се распоред у круг. У кругу једна група за другом говори о ономе што су радили.
Деци постављајте питања:
⦁ Које сте биљке пронашли у својој башти?
⦁ Има ли тих биљака у друге две баште?
⦁ Ако их нема, зашто не расту у другим баштама?
⦁ Шта је узрок томе? Да ли им нешто недостаје? Шта им смета?
Са децом разговарати о томе да свим биљкама нису потребни исти услови живота. Неке биљке захтевају више сунчеве светлости и у природи их можете наћи само на осунчаним местима. Другим биљкама је потребно мање светлости, а неким биљкама одговара сенка и њих ће те наћи у шуми и местима заклоњеним од директног сунца.
Може се десити да деца пронађу исте биљке у две од три баште или у све три баште. Разговарати са њима зашто је то тако? Да ли има биљака којима одговара и мала и велика колочина светлости током дана? Међу биљкама има оних које су толерантне према различитој количини светлости у току дана, као и различитој температури земљишта, па се могу наћи скоро свуда током пролећа, лета и јесени. Наведите пример маслачка.
Активност 3.
Фотографисање појединих биљних врста у „мини баштама“. Током боравка деца могу да фотографишу различите биљке у башти и по повратку у школу да направе пано са сликама биљака и сликама направљеним током посете ШБЦ-у.
Пошто ће се радионице одвијати током читавог пролећа, у баштама ће долазити до смене различитих врста биљака. Слике биљака, које су деца фотографисала, могу да се поставе на сајт или фејсбук страницу ШБЦ-а, уз ознаку датума фотографисања и баште у којој је биљка фотографисана. Прикупљање фотографија даје могућност прављења базе података која ће показивати разноврсност биљних врста у „мини баштама“.