Mini bašte ilustruju procese kolonizacije biljaka i važnost kvaliteta zemljišta i lokacije bašte za rast biljaka. Učenici mogu da upoređuju bašte tokom vremena, ispituju zemljište i spoljne uslove koji utiču na rast biljaka i razvoj vegetacije na istom zemljištu ali različitim lokacijama, jer se tri mini bašte nalaze na lokaciji koja je ceo dan osunčana, druge tri se nalaze na mestu koje delom dana osunčano, a delom dana u hladu i poslednje tri se nalaze na lokaciji koja je preko celog dana u hladu. Pri tome se vodi računa da su sve mini bašte na istoj dubini zemljišta i da je razvoj vegetacije bez uticaja čoveka, tj. da su bašte prepuštene same sebi. Povremenim posetama i foto dokumentacijom mini bašti oni će moći da se upoznaju ne samo sa trenutnim stanjem, već i njihovim razvojem tokom vremena. Na ovaj način učenici neće morati stalno da budu prisutni na licu mesta da bi videli promene u mini baštama.