Čulo dodira je verovatno čulo na koje najmanje obraćamo pažnju. Svako od nas dobija taktilne informacije o svetu oko nas, svake sekunde u toku dana. Upravo sada dok sedite, stojite, dodirujete stolicu ili osećate podlogu pod stopalima, dodirujete ekran telefona, površinu sveske ili olovku, osećate čulom dodira. Informacije koje dobijamo ovim čulom su toliko prisutne, da jedini način da ih postanete svesni je da obratite maksimalnu pažnju na njih. U Školskom biološkom centru postavljene su dve kutije osećaja, u kojima su skriveni predmeti, a deca koja uvlače ruku kroz otvor na kutiji treba da pogode o kom se predmetu radi tako što dodiruju predmet. Pri tome se deca podstiču da opišu veličinu, oblik i strukturu predmeta. Mogući predmeti su iz prirode: list, kora drveta, cvet, mahovina, šišarka, žir, jabuka….