Kompostiranje predstavlja prirodnu razgradnju organske materije dejstvom bakterija. crvića, kao i malih insekata. Dobijeni proizvod – kompost je koristan materijal, sličan humusu, bez neprijatnog mirisa i koji se može koristiti za pobolјšanje kvaliteta zemlјišta ili kao đubrivo. Takva zemlјa je odlična za uzgajanje cveća i povrća. Dobar kompost može biti napravlјen iz različitih organskih materija, kao što je baštenski otpad (suvo lišće) i povrće kao otpad od hrane (kore krompira i sl.). Potrebno je samo 10 minuta rada na kompostiranju tokom nedelјe, da bi se otpad pretvorio u vredan materijal. Prirodni organizmi vrše posao za nas, a njima su potrebni samo vazduh, voda i organska materija koje oni mešaju i oslobađaju hranlјive materije. U Školskom biološkom centru postavljena su četiri kompostera na visini koja je primerena za decu predškolskog uzrasta. Tokom više poseta oni mogu da prate proces razgradnje organskih materija i pretvaranje u humus.