Eksperiment kolonizacije čine tri kutije u kojima su različite dubine zemljišta. Na osnovu biljaka koje su samonikle, deca i učenici treba da vide da će veličina i vrsta biljaka biti različita u zavisnosti od dubine korenovog sistema koji razvijaju.