Cilj ove radionice je da deca slažu slagalicu, naprave sliku, prepoznaju ugrožene i zaštićene vrste biljaka i životinja, nauče o mestima koja naseljavaju, šta ih ugrožava i kako se vrši njihova zaštita. Predviđeno je da se slike periodično menjaju, a u trenutnoj postavci su: lastin repak, jelenak, vilin konjic i bubamara.