Udruženje CEOOR je u sredu, 11. septembra 2019. godine potpisalo ugovor u programu RELOAD, za projekat pod nazivom „Školski biološki centar“. Ovim projektom će biti uređen deo Botaničke bašte. Postaviće se letnja učionica, klupe i korpe za otpatke, a sam prostor obogatiti sa nekoliko edukativnih eksponata (hotel za insekte, ekološke kocke…). Edukativne radionice će obuhvatiti vaspitače i učitelje, kako i