Radionice za predškolce

Nakon održanih praktičnih radionica za vaspitače i učitelje usledila je faza u projektu kada oni sami treba da realizuju te radionice sa svojom decom i učenicima, naravno uz pomoć i podršku mentora CEOOR-a. Bilo je planirano da se i te radionice održe u Školskom biološkom centru, ali je zbog epidemiološke situacije u zemlji plan korigovan, pa su oni radionice držali u svojim ustanovama, uz poštovanje svih epidemioloških mera. Radionice su održane u vrtićima „Cvetić“, „Leptirić“, „Naša radost“, „Poletarac“, „Ciciban“, „Bubamara“ i PU „Aviončić“. Radionice u školama, zbog raspusta i epidemiološke situacije nisu mogle biti održane u ovoj fazi projekta. Vaspitači su sa decom prošli sve radionice koje se realizuju u Školskom biološkom centru. Utisci su bili više nego pozitivni, motivacija i zainteresovanost vidljivi tokom svih radionica a deca su izrazila želju da se sa takvim aktivnostima nastavi.