Nakon održanih praktičnih radionica za vaspitače i učitelje usledila je faza u projektu kada oni sami treba da realizuju te radionice sa svojom decom i učenicima, naravno uz pomoć i podršku mentora CEOOR-a. Bilo je planirano da se i te radionice održe u Školskom biološkom centru, ali je zbog epidemiološke situacije u zemlji plan korigovan, pa su oni radionice držali