Počela prva faza izgradnje SBC

Dana, 3. juna 2017. godine otpočela je izgradnja objekata predviđenih u I fazi projekta Školski biološki centar, koja će se završiti do kraja avgusta 2017. godine. Prvi objekat su reciklažne kofe. Preko njih se može pratiti razgradnja različitih stvari tokom 4 godine (staklo, plastika, novine, trava i lišće….).Završena je i senzitivna kutija, čija je svrha da deca pogode samo čulom dodira o kom se predmetu iz prirode radi (npr, šišarka, žir, neki plod, neki cvet…) Radovima rukovodi mentor CEOOR Miloš Milojković.