Upoznavanje Školskog biološkog centra

Winfried Noack nas je upoznao ukratko sa Školskim biološkim centrom i delom bašti koje su njegov sastavni deo. Imali smo priliku da vidimo i objekte vezane za energetsku efikasnost, replikaciju sunčevog sistema, kao i mnoge druga korisna učila koja se nalaze napolju. Posetili smo takođe upravnu zgradu i upoznali se sa načinom funskcionisanja ŠBC. Ovu jedinstvenu instituciju u Nemačkoj finansira grad Hanover i provincija. Ovde se obučavaju učenici i nastavnici u praktičnom delu baštovanstva i sarađuje sa svim školama u Hanoveru. U ŠBC dolaze deca i nastavnici iz drugih delova Nemačke.