Poseta Školskom biološkom centru u Hanoveru

Potpisivanjem protokola o saradnji između centra za ekološko obrazovanje i održljivi razvoj i Prirodno matematičkog fakulteta definisani su pravci saradnje i buduće aktivnosti partnera za potrebe osnivanja Školskog biološkog centra ( ŠBC ) u Kragujevcu. PMF će omogućiti studentima biologije i ekologije da kroz angažovanje u radu sa đacima osnovnih i srednjih škola u Kragujevcu doprinesu ostvarivanju ciljeva osnivanja ŠBC.  CEOOR, kao organizacija sa dugogodišnjim radom u oblasti vršnjačke edukacije će osmisliti posebne programe obuka učenika srednjih škola koji će svoja znanja iz oblasti ekologije prenositi predškolcima u okviru ŠBC.