Radionica broj 2 - Reciklažne kofe

Potreban materijal:

Različiti predmeti koje su deca ponela na izlet (flašice, maramice, ambalaža)

Broj dece u grupi – do 7

Aktivnost 1

Decu, dovesti do prostora sa reciklažnim kofama. Recite im da idu oko kofa. Deca treba da obiđu sve kofe. Treba ih uputiti da posmatraju šta se nalazi u svakoj od kofa, da međusobno razgovaraju i komentarišu.

Aktivnost 2

Kad završe obilazak postavite im pitanje: Šta je u kofama? Najverovatnije će reći „đubre – otpad“. Nastavite dalji razgovor sa decom postavljanjem jednostavnih pitanja.  Pitanje započnite rečenicom Ko će da kaže, ko zna, ko je čuo? Ovo su moguća pitanja:

Šta je otpad?
Kako nastaje otpad?
Čega ima u otpadu?
Da li su svi otpaci (ono što bacamo) isti?
Kakav je otpad u kofama? Da li je u svakoj kofi isti otpad?
U kojoj kofi ima najviše otpada?
Ima li otpada u kući?
Kakav otpad nastaje u kući?
Da li pravite otpad kad idete na izlet?

Pustite ih da slobodno iznose svoje mišljenje i daju svoje odgovore, neka svako dete uzme učešće. Ako je neko dete ćutljivo i pasivno pokušajte da ga uključite u razgovor.

Aktivnost 3

Pitajte deci da li kod sebe imaju nešto što može da postane otpad. Kada pokažu maramicu, omot bombone, flašicu od soka ili vode, recite im da taj otpad stave u odgovarajuću kofu.

Uputite ih na reciklažnu tablu i pročitajte vreme raspada svakog otpatka koji su doneli na izlet sa sobom.

Pitajte ih šta možemo da uradimo sa otpadom. Uputite ih na to da se otpad reciklira, ali da prvo mora de se odvajaju različite vrste otpada.

Eventualno može se poneti neki od predmeta koji je napravljen od recikliranog materijala i tako pokazati da se različiti materijali mogu ponovo upotrebiti.

Aktivnost 4

Sledeću aktivnost počnite pitanjem „Da li u prirodi postoji otpad koji ne prave ljudi?“ U koliko deca ne mogu da se sete, podsetite ih na opalo lišće, grančice, plodove, semena, suve biljke, uginule životinje.

Dajte zadatak deci da istraže po botaničkoj bašti i pronađu prirodan otpad i kad ga donesu da objasne šta su doneli. Dajte im zadatak da pronađu kofu u koju bi bacili odgovarajući otpad. Uputite ih na to i da sav prirodni otpad nije isti i da se on takođe nalazi u različitim kofama.

Pitajte ih gde nestaje opalo lišće u šumi. Objasnite im da ono truli i tako se mineralne soli ponovo vraćaju u zemljište i biljke mogu da ih koriste da proizvode hranu.

Aktivnost 5

Deca mogu glumom da pokažu kako otpad deluje na živi svet. Dajte im mogućnost da glume biljku je prekrio otpad, životinju kojoj je ulaz u jazbinu zatrpan otpadom, pticu za čije se gnezdo zakačila papirna kesa i dr.