Radionica broj 1 - Kutije osećaja

Potreban materijal:

 – različiti predmeti iz prirode koji nemaju oštre ivice: list, šišarka, cvet maslačka, pero, plodovi (jabuka, žir, pomorandža i dr. zavisno od godišnjeg doba), mahovina i sl.

– različiti predmeti:  lopta, meka tkanina, papir, flašica, češalj i sl.

Kartice sa slikama odabranih predmeta

Broj dece u grupi – do 7

Čulo dodira je verovatno čulo na koje najmanje obraćamo pažnju. Svako od nas dobija taktilne informacije o svetu oko nas svake sekunde u toku dana. Upravo sada dok sedite – stojite, dodirujete stolicu ili osećate podlogu pod stopalima, dodirujete ekran telefona, površinu sveske ili olovku osećate čulom dodira. Informacije koje dobijamo ovim čulom su toliko prisutne da je jedini način da ih postanete svesni je da obratite maksimalnu pažnju na njih.

Pre nego što počnete ovu radionicu sa decom proverite unutrašnjost kutije. Dobro pregledajte i opipajte unutrašnjost kutije i proverite da li ima oštećenja na zidovima koja bi mogla da povrede šaku deteta. U kutiju stavljajte samo one predmete koje ste dobro pregledali – opipali i koji ne mogu da povrede dete.

Aktivnost 1

Deca se raspoređuju u polukrug (zavisno od broja dece) ispred Kutija osećaja. Razgovarajte se decom o čulu dodira, šta osećaju njime, šta vole da dodiruju, šta ne vole da dodiruju.

Moguća pitanja:

Ko voli mace i kuce?

Volite li da milujete macu ili kucu?

Zašto milujete macu?

Šta volite da dodirujete?

Šta ne volite da dodirnete?

Šta sada dodirujete? (Uputite ih na to da obrate pažnju da nešto drže u ruci, imaju na glavi kačket ili šnalu, drže nekog za ruku.)

Šta sve možemo da osetimo dodirom? (Odgovori: oblik, veličinu, teksturu: hrapavost, glatkoću, mekoću i dr.)

Aktivnost 2

A sada hajde da se igramo igre pogađanja „Šta je u kutiji“.

Uputite decu da se u kutijama nalaze predmeti koje treba da prepoznaju koristeći samo dodir.

Deci objasnite da ste pregledali kutije i da u njima nema ničega osim predmeta koje ste vi stavili. Ovo uradite kako bi umanjili eventualni strah i suzdržanost dece prilikom obavljanja ovog zadatka. Potrudite se da to budu predmeti iz prirode, ali to mogu da budu i drugi predmeti.

Kad se radi radionica sa decom mlađeg uzrasta, predškolcima, pre radionice treba pripremiti slike – kartice predmeta koji se postavljaju u kutije. Slike se postavljaju na mesto koje je malo udaljeno od kutija. Za decu starijeg uzrasta slike nisu potrebne, već deca treba na osnovu ličnih utisaka da opišu i pogode koji se predmet nalazi u kutiji.

Mogući predmeti iz prirode: list, kora drveta, cvet (maslačka), mahovina, šišarka, žir, jabuka, pomorandža, banana i dr. To mogu biti još i: olovka, loptica, šnala za kosu, gumica za kosu, dugme, rukavica, kapa i dr.

Deca jedno za drugim, prilaze kutiji, uvlače ruku kroz otvor i dodiruju postavljeni predmet. Dok dete dodiruje predmet, podstičite ga pitanjima da opiše veličinu, oblik i strukturu predmeta. Nakon što opiše predmet koji je dodirnulo, dete odlazi na mesto gde su poređane slike i odabira onu za koji misli da predstavlja predmet u kutiji. Da ne bi došlo do kopiranja odgovora, recite deci da će te zameniti predmet u kutiji drugim pre nego što naredno dete počne sa pogađanjem. Za ovu aktivnost možete koristiti dva do tri različita predmeta i pazite da ih deca ne vide dok ih zamenjujete u kutiji.

Da bi bilo zanimljivije u kutiju se mogu staviti dva ili tri predmeta istovremeno. Dete može da odabere i opiše samo jedan od predmeta.

Aktivnost 3

Pitajte decu da li im se svidela igra pogađanja, kako su se osećali kada su stavljali ruku u kutiju. Omogućite svakom detetu da kaže svoje utiske. Razgovarajte o važnosti čula dodira u svakodnevnom životu. Kod kojih ljudi je ovo čulo najbolje razvijeno? Kako slepi ljudi čitaju?