Reciklažne kofe i eksperiment kompostiranja

Cilj radionice je da se prikaže na koji se način različiti materijali razgrađuju u prirodi tokom vremena. Šta se dešava sa različitim materijalima (slama, novine, lišće, plastika, metali i staklo) u periodu od četiri godine?

Takođe, učenici će saznati kako se pravi kompost koji se dalje može koristiti kao đubrivo.

Pored podizanja svesti o kompostiranju i ekosistemu zemljišta radionica pokazuje na koji način treba postupati sa različitim materijalima s obzirom na period dekompozicije, načinima prevencije nastanka otpada i sl.