Staza osećaja

Ova radionica je posebno dizajniran za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovnih škola, putem koje mogu da uče o prirodi koristeći sva svoja čula. Za ovakvu percepciju prirode, koriste se igre a posebno one koje je razvio Joseph Cornell, jedan od najpoznatijih promotera obrazovanja u prirodi. Staza osećaja se sastoji od šest različitih materijala i ukupne je dužine šest metara, fiksnih kutija za razvijanje čula dodira sa šest pregrada za različite materijale i audio memorijske igre koje dopunjuju čitav doživljaj.

Primer SBC Hanover

Primer is SBC Hanover