O projektu

Projekat: Izgradnja prve faze Školskog biološkog centra u Kragujevcu

Deca i mladi uzrasta 6-19 godina su često udaljeni od prirode i njihovo znanje o biodiverzitetu i procesima u prirodi (rast, dekompozicija materijala) je uglavnom teoretsko. Izgradnjom tematskog dela eksperimentalnog naučnog parka / Školskog biološkog centra (ŠBC) na prostoru Botaničke bašte u Kragujevcu, mladi će dobiti priliku da u učionicama na otvorenom kroz praktični rad i seminare, stiču nova znanja iz ekologije, biodiverziteta i procesima u prirodi. Ovakav pristup učenju je zasnovan na činjenici da mladi vole da eksperimentišu, da vide, dodirnu, pomirišu i rade u grupama. Poseban akcenat je stavljen na uspostavljanje dugoročne saradnje između predškolskih ustanova, škola i univerzitata kroz razvijanje radnih materijala i unapređenje nastavnih metoda za ciljne grupe. Sa druge strane, otvorenost ŠBC za širu zajednicu će smanjiti otuđenost građanstva od prirode i uticati na modele njihovog ponašanje u svakodnevnom životu.

Skica budućeg SBC Kragujevac – Prikaz 1

Skica budućeg SBC Kragujevac – Prikaz 2

Projekat realizuje Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj u partnerstvu sa JANUN e.V., Hanover i Prirodno matematičkim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu uz finansijsku podršku Niedersächsischen Bingo Umweltstiftung. Projekat je podržan od strane Školske uprave Kragujevac.

Period realizacije projekta: Septembar 2016 – Septembar 2018