Mini bašte

Procesi kolonizacije zemljišta – Mini bašte

10 mini bašti ilustruju procese kolonizacije biljaka i važnost kvaliteta zemljišta i lokacije bašte za rast biljaka. Učenici upoređuju bašte i ispituju zemljište i eksterne uslove koji utiču na rast biljaka.

Učenici će upoređivati bašte tokom vremena, ispitivati zemljište i spoljne uslove koji utiču na rast biljaka i to 1) Razvoj vegetacije na zemljištu različitog sastava ali na istim dubinama; 2) Razvoj vegetacije na istom zemljištu ali različitim lokacijama i 3) Razvoj vegetacije bez uticaja čoveka tj. bašte koje su prepuštene same sebi.

Korišćenjem interneta i foto dokumentacije različitih mini bašti oni će moći da se upoznaju ne samo sa trenutnim stanjem bašti već i njihovim razvojem tokom vremena. Na ovaj način učenici neće morati da budu prisutni na licu mesta da bi videli promene u mini baštama.

Primer iz SBC Hanover

Primer is SBC Hanover