Sastanak koordinacije SBC

admin/ January 17, 2018/ Uncategorized

U Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, održan je sastanak projektnih timova za projekte Eko info i Školski biološki centar, kome je prisustvovao Achim Riemann, NVO Jannun iz Hanovera. Razgovaralo se o postignutim rezultatima u okviru ova dva projekta i planiranim aktivnostima u 2018. god. Pored završetka radova na izgradnji ŠBC u narednom perodu će se raditi i na uključivanju studenata volontera u projektne aktivnosti.

Fotogalerija